Fil 2017-12-08 15 24 26
Lär dig se, förstå och utveckla en persons rörelsepotential
 • Utbildningen är grundligt och pedagogiskt utformad över en längre period för att vi vill kvalitetsäkra vår certifiering och din utveckling.
 • Utbildningen sker i en liten grupp, för att ge dig de bästa förutsättningarna för inlärning.
 • Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din profession och komma vidare i din karriär.
 • Certifieringen representerar ett nytt systemiskt tänk, som kommer skapa mer möjligheter både för dig och de personer du arbetar med.
 • Var en del av av ett skifte i förståelsen av hur kroppen fungerar som aspera education driver framåt.
 • Lär dig se och förstå kroppen som ett system så att du kan åstadkomma större  förändringar när det kommer till rörelsepotential, smärtproblematik och prestation.

Förstudierna tilldelas en månad innan kursstart. Det här är för att du ska förbereda dig och ha en förståelse för den teoretiska bakgrund som Aspera Movement System bygger på. Det systemiska synsättet på kroppen kan vara utmanande att ta till sig, det är därför vi har förstudier online. Mellan varje utbildningsblock kommer det även tilldelas onlinematerial och olika uppgifter som ska utföras.

Onlinematerialet är till största del filmade föreläsningar som är uppdelade i ett 30 tal filmer där den kortaste är c 4 min och den längsta 20 min.

Onlinematerialet tilldelas via asperaeducation.se och det trycka materialet, på ca 140 sidor, erhålls på första utbildningsdagen.

En kroppsavläsning ger oss extremt stor information om hur en kropp fungerar, eller inte fungerar. Det vi letar efter i en kroppsavläsning är relationen mellan olika kroppsdelar och segment i kroppen. När vi förstår den här relationen ger det oss information om hur vi kan utveckla och arbeta med en person.

Den här delen kommer ge dig

 • En förmåga att se och förstå vad som händer i en kropp och hur du på bästa sätt kan jobba vidare med en person för att maximera deras potential.
 • En förmåga att se komplexa mönster och samband i kroppen, vilket gör att du kommer kunna arbeta fram helt nya strategier och arbetssätt.

I den här delen undersöker vi hur olika segment och kroppsdelar samverkar och hur de rör sig i förhållande till varandra i kroppen. Tillsammans med utförd kroppsavläsning kan vi får en stor inblick i hur en persons kropp fungerar och hur vi kan utveckla personen vidare.

Den här delen kommer ge dig;

 • En större inblick och förståelse för hur kroppen fungerar i rörelse.
 • En förmåga att avgöra hur en specifik individs kropp fungerar i rörelse och vad som är viktigast att arbete med just den personen.
 • En förmåga att skapa strategier och interventioner som är individanpassade till personen som du jobbar med.

Manual Movement Integration är utvecklat av aspera education. Det är en givande arbetsmetod som på enkelt sätt ger effektiva resultat. Genom kroppsavläsning och funktionstester vet vi hur och varför vi ska arbeta på ett givet ställe, vilket ger mer bestående förändringar. Arbetssättet är systemiskt och ser till hur hela personen fungerar och avser att förändra och maximera personens rörelsepotential.

Den här delen kommer ge dig;

 • En förmåga att skapa rörelse och frihet i kroppen genom manuella tekniker.
 • En förståelse för bindvävens betydelse i kroppen och dess inverkan på vår rörelse.
 • En förmåga att skapa olika behandlingstrategier efter kroppsavläsningar och funktionstester.

Teknikerna presenteras i tryckt form på utbildningen men tilldelas också som film via movdoo.com.

3PM®  – Three Planes of Motion är ett rörelsesystem och en intervention som är utvecklat av aspera education och presenteras i tre olika nivåer:

 • Movement Awareness är ett sätt att utforska rörelse och öka kroppsmedvetenheten hos personen du jobbar med.
 • Full Range of motion syftar till att genom rörelse och fascial recoil skapa så stort rörelsutslag som möjligt med enbart kroppen som motstånd. Det här kan ske genom guidad rörelse eller genom egen fri rörelse.
 • Loaded är nivån då ett redskap eller en yttre vikt används för full uppladdning av fascia och muskler genom fascial recoil. Det här förbereder kroppen för belastade ytterlägen och skapar explosivitet, styrka och optimerad prestation. Det här sker individanpassat och med det systemiska tankesättet som utbildningen grundar sig på.

Genom att använda kroppsavläsning och funktionstester som underlag kan vi skapa en plan för hur vi ska utveckla en persons rörelsepotential genom 3PM®.

Första halvdagen av varje utbildningshelg är repetition och redovisning från delen innan.

Den femte och avslutande delen är examen. Under examenshelgen får du visa att du har förstått utbildningen och den systemiska tankesättet, det här sker både i teoretisk och praktisk form. Examenshelgen är även ett väldigt bra tillfälle för fortsätt inlärning och repetition.

Alla delar är obligatoriska för att få din examen och bli certifierad. Efter avklarad examen blir du registrerad på vår hemsida.