Anmälningsinformation
Läs noga igenom anmälningsvillkoren så du är väl införstådd i de ställda villkoren i och att du vid anmälan accepterar dessa villkor.
Anmälan via hemsidan är en bindande anmälan. Anmälan ses som ett skriftligt och personligt medgivande till att undertecknad kommer betala utfärdad utbildningsavgift till utsatt datum.
Avbokning sker kostnadsfritt fram till 2 månader före utbildningens första del där det teoretiska materialet utdelas.
Vid senare avbokning än två månader före kursstart krävs läkarintyg för att kursavgiften ska återbetalas. Vid sjukdom under utbildningen sker ingen återbetalning, välj att gå utbildningen vid ett senare tillfälle som passar dig.
Om inte avbokning sker i tid och avanmälan ändå görs, debiteras 25% av utbildningskostnaden (ex moms)
Aspera education äger rätten att ställa in utbildningen så sent som dagen innan utsatt datum för kursstart. Vid inställd kurs är inte aspera education ansvarig för flygtransporter, boende eller andra kostnader som uppstår för deltagarna som ett resultat av en inställd kurs. Vi gör vårt bästa för att undvika att ställa in.
Kursdeltagaren är sig själv skyldig att avgöra huruvida denne kan, på grund av fysiska förutsättningar, delta i utbildningen samt har de förkunskapskrav som kan förväntas.
Aspera education är inte ansvariga för eventuella skador som deltagaren ådrar sig under och/eller efter utbildningen på grund av deltagarens eget handhavande.
Efter kursen är det den enskilda deltagarens skyldighet att säkerställa kvalitén för sitt förfarande mot sina kunder. Utbildarna eller något led av försäljarna äger inte den skyldigheten. Därmed är det också deltagarens som står ansvarig för eventuella kropps-, eller materialskador som kan uppstå på grund av dennes handhavande.
.aspera education och dess upphovsmakare äger rätten till allt material, digitalt, i tryck och som verbalt förmedlat, som tilldelas under utbildning. Kopiering eller plagiering kommer att ses som ett lagbrott enligt upphovsrättslagen och rättsliga åtgärder kommer att åtagas.
Alla priser är exklusive 25% moms om inte annat anges. Sista betalningsdag för fakturan är dagen då utbildningen börjar. Faktura skickas ut minst 30 dagar innan med lika många dagars betalningsrätt om anmälan sker tidigare än 30 dagar innan.