Anmälningsinformation

Läs noga igenom anmälningsvillkoren så du är väl införstådd i de ställda villkoren i och att du vid anmälan accepterar dessa villkor.

Anmälan via hemsidan är en bindande anmälan. Anmälan ses som ett skriftligt och personligt medgivande till att undertecknad kommer betala utfärdad utbildningsavgift till utsatt datum.

Avbokning av utbildningsplats måste ske innan det teoretiska materialet tilldelas, dvs 30 dagar innan utsatt datum för första träffen (del 2). 30 dagars avbokning gäler sedan även för kommande delar. Om avbokning inte sker i tid utgår en anmälningsavgift om 1.500 kr ex moms per ej i tid avbokad del. Sjukdom och/eller andra oförmågor att delta är inte skäl för att undvika anmälningsavgiften.

Alla priser är exklusive 25% moms om inte annat anges. Sista betalningsdag för fakturan är dagen då utbildningen börjar. Faktura skickas ut minst 30 dagar innan med lika många dagars betalningsrätt om anmälan sker tidigare än 30 dagar innan.

Utbildaren äger rätten att ställa in utbildningar så sent som dagen innan utsatt datum. Om utbildningen ställs in återbetalas utbildningsavgiften som avser den praktiska delen till den anmälde. Om den anmälde har erhållit det teoretiska materialet återbetalas inte kostnaden för detta.

Kursdeltagaren är sig själv skyldig att avgöra huruvida denne kan, på grund av fysiska förutsättningar, delta i utbildningen samt har de förkunkspaskrav som kan förväntas.

Utbildarna eller något led av försäljarna av utbildningen är inte ansvariga för eventuella skador som deltagaren ådrar sig under och/eller efter utbildningen på grund av deltagarens eget handhavande.

Efter kursen är det den enskilda deltagarens skyldighet att säkerställa kvalitén för sitt förfarande mot sina kunder. Utbildarna eller något led av försäljarna äger inte den skyldigheten. Därmed är det också deltagarens som står ansvarig för eventuella kropps-, eller materialskador som kan uppstå på grund av dennes handhavande.

.aspera education och dess upphovsmakare äger rätten till allt material, digitalt, i tryck och som verbalt förmedlat, som tilldelas under utbildning. Kopiering eller plagiering kommer att ses som ett lagbrott enligt upphovsrättslagen och rättsliga åtgärder kommer att åtagas.