Förstudier, online
Syftet med förstudierna är att du i lugn takt ska kunna ta till dig de teoretiska modellerna som AMS bygger på. Onlinematerialet är till största del filmade föreläsningar som är uppdelade i ett 30 tal filmer där den längsta är ca 20 min och den kortaste 4 min.

Här presenterar vi de fyra mönster vi orienterar oss kring i AMS och principen för hur de hänger samman med fotens funktion och hur de kan etablera sig som dysfunktioner i kroppen.

Du får det teoretiska materialet tilldelat dig via movdoo.com. Du kan köpa och se den teoretiska delen redan nu utan krav att gå den praktiska utbildningen. Gå in på movdoo.com.

Det tryckta materialet, på ca 140 sidor, erhålls på den första dagen på utbildnignen i del 2.

Kroppsavläsning
AMS bygger på förståelsen av hur en kropp fungerar i rörelse. Under en kroppsavläsning står personen stilla framför oss och är inte i rörelse. En kroppsavläsning ger oss extremt stor information om hur en kropp fungerar, eller inte fungerar. Det vi letar efter i en kroppsavläsning är relationen mellan olika kroppsdelar och segment i kroppen. När vi förstår den här relationen ger det oss information om hur vi kan arbeta med en person.

Den här delen kommer ge dig;

Funktionstester
I kroppsavläsningen ser vi förhållandet mellan olika segment och kroppsdelar i kroppen, för att få vidare information om hur kroppen fungerar eller inte fungerar behöver vi testa den. Vi gör det här genom funktionstester där vi ser om kroppen rör sig som vi vill eller inte. Kroppsavläsningen guidar oss och ger oss misstankar om hur kroppen fungerar eller inte fungerar, men för att verkligen förstå hur kroppen fungerar i rörelse behöver vi göra funktionstester.

Den här delen kommer ge dig;

Manual Movement Integration
Manual Movement Integration är utvecklat för att på enklaste sätt få så effektiva resultat som möjligt. Genom kroppsavläsning och funktionstester vet vi hur och varför vi ska arbeta på ett givet ställe, vilket ger mer bestående resultat. Arbetssättet är systemiskt och ser till hur hela personen fungerar och avser att förändra och maximera personens rörelsepotential.

Den här delen kommer ge dig;

Teknikerna presenteras i tryckt form på utbildningen men tilldelas också som film via movdoo.com.

Three Planes of Motion (3PM®)

Den mänskliga kroppen rör sig alltid i gravitationen genom tre rörelseplan. Det är först när kroppen tränas i sin fulla rörelsepotential som äka funktion kan byggas.

Three Planes of Motion är ett rörelsesystem och en intervention som presenteras i tre olika nivåer:

Genom att använda kroppsavläsning och funktionstester som underlag kan vi skapa en plan för förändring med effektiva 3PM rörelser som utmanar och förändrar en persons rörelseförmåga. 3PM® är skapat för alla som arbetar med rörelse och fysisk aktivitet. 3PM® ger dig uppslag och inspiration till rörelser i alla tre plan.

3PM rörelserna presenteras i tryckt form på utbildningen men tilldelas också som film via movdoo.com.

Examen och certifiering
Genom hela utbildningen kommer du att, mellan varje del, genomföra egenstudier och göra små test online för att repetera och integrera kunskapen inför nästa del. Första halvdagen i varje del är repetition och redovisning från delen innan.

Den sjätte och avslutande delen är examen. Detta tillfälle är lika mycket ett inlärningstillfälle som möjligheten för dig att visa din kunskap för dina lärare och erhålla din certifiering och bli upptagen i vårt register över certifierade AMS utövare.

Examen är till för att ge dig stödet och etablera din nyvunna kunskap. Du ska uppleva dig trygg i systemet och i arbetsmetodikerna och det är lika mycket dina lärares uppgifter att lyckas med detta.